Vietnamese English French

Facebook

Twitter

 

zalo logo

Vietnamese English French

Viện Công nghệ Quốc tế DNIIT - ĐHĐN được thành lập từ ngày 5/05/2017 theo quyết định số 331/QĐ-ĐHĐN của giám đốc Đại học Đà Nẵng dựa trên thỏa thuận hợp tác ngày 18/03/2017 giữa ba thành viên sáng lập: Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) và Đại học Nice-Sophia Antipolis thành viên của Đại học vùng Côte d’Azur (UCA).

Viện được tổ chức theo cơ cấu tự chủ tài chính và là đơn vị tiên phong cho mô hình tổ chức nghiên cứu theo đề tài với cấu trúc mở ”không tường (without wall)” cho phép sự tham gia của mọi đối tác tổ chức hay cá nhân quốc gia và quốc tế. Từ một sáng kiến được hỗ trợ bởi chương trình IDEX (Initiative Excellence) của UCA cơ cấu nghiên cứu ”không tường”, đã được ĐHĐN đưa ra thực nghiệm qua Viện DNIIT, để thúc đẩy sự đa dạng của các hoạt động đổi mới, tìm các câu trả lời khoa học cho những thách thức xã hội và kinh tế. Trước hết, Viện DNIIT là một nền tảng hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy các nhóm dự án nghiên cứu dụng liên ngành. Những thành quả nghiên cứu sẽ tạo ra động lực cho các hoạt động đổi mới sáng tạo kết hợp giữa đào tạo đại học và phát triển kinh tế, xã hội. Mô hình nghiên cứu khoa học ”không tường” có thể là một đáp án cho việc đề xuất một loại hình hợp tác quốc tế mới, góp phần xây dựng hệ sinh thái hướng đến phục vụ cho kinh tế và xã hội của một đại học nghiên cứu,

Được sự hỗ trợ của lãnh đạo ĐHĐN và các trường thành viên, sư đóng góp nhiệt tình của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và hành chính, đặc biệt các thành viên của nhóm TRT quốc tế IOTIA, DNIIT đã tổ chức thành công một số các hoạt động khoa học kỹ thuật nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, và thành phố thông minh. Kết quả hoạt động của DNIIT trong thời gian 2017-2019 là rất hứa hẹn, đặc biệt :

 • Thành lập 6 nhóm nghiên cứu ứng dụng hỗn hợp UCA-UD, thực hiện khoảng mười dự án được đồng tài trợ bởi các tổ chức khác nhau ;
 • Tổ chức hai phiên đặc biệt tại hai hội nghị quốc tế của IEEE ;
 • Tổ chức một trường hè quốc tế và ba hội nghị chuyên đề hoặc tuần hội thảo khoa học tại Đà Nẵng ;
 • Tổ chức hàng năm, từ 4 tới 6 seminars khoa học do các giáo sư của UCA và quốc tế đảm nhiệm ;
 • Tổ chức từ 2017, các chiến dịch thường niên « Smart-Camps » cho sinh viên và giảng viên các trường thành viên của ĐHĐN, nhằm phát động phong trào sáng tạo nhắm vào chủ đề "Khuôn viên thông minh". Các hoạt động này đang được mở rộng ra các chủ đề của « Thành phố thông minh » với sự cộng tác của sở thông tin truyền thông của Thành phố Đà Nẵng ;
 • Tổ chức mở từ 2019-2020 chương trình Thạc sĩ UCA trên 2 chuyên ngành của Du lich  số (e-Tourism)
 • Tổ chức hàng năm, với sự hỗ trợ của AUF, hai khóa học ngắn hạn về công nghệ và  khóa học ngắn hạn về công nghệ mới cho các học giả và chuyên gia
 • Tổ chức hơn 103 tuần công tác trao đổi học thuật cho giảng viên của ĐHĐN, và của UCA qua sự liên kết từ nhiều nguồn tài trợ khác nhau ;
 • Tổ chức hơn 300 tháng trao đổi sinh viên ở tất cả các cấp và các ngành giữa ĐHĐN và UCA qua sự liên kết từ nhiều nguồn tài trợ khác nhau.

Viện DNIIT cũng rất chú trọng tới việc giúp đỡ công bố khoa học của các thành viên tham gia hoạt động khoa học liên quan đế các chủ đề hợp tác giữa ĐHĐN và UCA  của DNIIT :

 • 6 luận án tiến sĩ của giảng viên ĐHĐN được bảo vệ với sự hỗ trợ của DNIIT
 • 9 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế
 • 27 bài báo trong các hội nghị khoa học quốc tế
 • 26 báo cáo thực tập tốt nghiệp cấp Đại học và Thạc sĩ của UCA đã đực thực hiện tại Đà Nẵng trong các nhóm nghiên cứu của DNIIT.

Những kết quả đáng khích lệ này cho phép Viện DNIIT mở rộng các mục tiêu mới trong thời gian tới, bao gồm:

 • Đăng ký đề nghị nhãn phòng thí nghiệm quốc tế liên kết với CNRS, Pháp (LIA = Laboratoire International Associé) với sự tham gia của 2 đối tác Pháp : Viện I3S, UMR 7271 CNRS, Viện LEAT, UMR 7238 CNRS, và 2 đói tác Việt nam : Viện DNIIT và Trung tâm Tính toán của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ;
 • Thành lập một văn phòng tuyển chọn sinh viên du học cấp thạc sĩ và tiến sĩ tại UCA, trong các chuyên ngành khác nhau ;
 • Mở rộng phạm vi hợp tác nghiên cứu trên các chuyên ngành mới
 • Tự chủ từng bước về tài chính qua phát triển các hợp đồng nghiên cứu sáng tạo và các hợp đồng đào tạo chuyên nghiệp với các tổ chức và doanh nghiệp.

Viện DNIIT còn là một Viện nghiên cứu trẻ, nhưng có tiềm năng phát triển lớn. Tôi tin rằng, DNIIT sẽ thực sự trở thành một đơn vị hợp tác đại học quốc tế tiêu biểu xứng đáng với niềm tin và sự hỗ trợ của ĐHĐN, UCA và AUF.

Pr. Lê Thành Nhân