Vietnamese English French

Facebook

Twitter

 

zalo logo

Vietnamese English French

Tổng quan hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Công nghệ quốc tế DNIIT
 

Một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Viện DNIIT là tăng cường trao đổi học thuật giữa các giảng viên, nghiên cứu viên, học viên,  xây dựng các đề án nghiên cứu ứng dụng liên ngành có giá trị thực tiễn cho kinh tế - xã hội của Việt Nam dựa trên sự hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu đại học của Việt Nam và thế giới. Đặc biệt, chúng tôi quan tâm tới việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quản lý địa phương (territory management) và thiết lập hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu đại học (innovation university ecosystem) tiến tới xây dựng mô hình các hệ thống quản lý thông minh dựa trên các ứng dụng của những công nghệ mới: mạch quang phổ điện tử nhúng, thế giới vạn vật, thuật toán máy học, trí tuệ nhân tạo,... Các đại học Pháp nói chung và Đại học vùng Côte d’Azur (UCA) nói riêng có một số kinh nghiệm trong các lĩnh vực này. Từ nhiều năm nay, Trường Đại học Nice-Sophia Antipolis, thành viên của UCA luôn thuộc Top 450-500 các trường đại học hàng đầu thế giới theo xếp hạng của “The Shangai World University Rankings”.
Viện DNIIT là tiên phong cho mô hình tổ chức nghiên cứu liên ngành theo đề tài với cấu trúc mở ”không tường (without wall)” cho phép sự tham gia của mọi đối tác tổ chức/cá nhân quốc gia và quốc tế. Để làm cơ sở pháp lý cho mô hình này, một nhóm nghiên cứu quốc tế TRT E-HEALTH đã được thành lập theo Quyết định số 6781/QĐ-ĐHĐN ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, bao gồm các nghiên cứu viên trong và ngoài nước tham gia các hoạt động của viện DNIIT. Nhóm được đổi tên thành nhóm TRT IOTIA vào tháng 2/2017. Hiện nay, danh sách cập nhật gồm có 122 cán bộ nghiên cứu, trong đó có 88 thuộc ĐHĐN, 29 thuộc UCA và 5 thuộc các tổ chức khác.