Vietnamese English French

Facebook

Twitter

 

zalo logo

Vietnamese English French

Documens oficiels concernant la création de DNIIT

Décret de la création du groupe de recherche TRT E-Health (en vietnamien) 20151224_qd6781-trtehealth.pdf
Décret de changement du nom TRT e-Health en TRT IOTIA (en vietnamien) 20170223_qd625trt-iotoa.pdf
Accord tripartite (UDN-UCA-AUF) de création de CNFp et DNIIT 20170318_mou3partsmire-cnfp.pdf
Accord bilatéral (UDN-UCA) sur les missions du DNIIT 20170318_mou2partsdniit.pdf
Avenant à l'accord bilatéral (UDN-UCA) sur la mission de formation du  DNIIT 20190320_avenantformationaccorddniit_final_signe.pdf
Décret de la création du DNIIT (en vietnamien) 20170505_qd1551-dniit.pdf

Communication - Articles de presse sur DNIIT
2019
- to do
- to do

2018
- to do
- to do

2017
- Báo Giáo dục và thời đại: E-Tourism - Xu hướng của kinh doanh du lịch đương đại
- Tạp chí điện tử và thông tin truyền thông Đà Nẵng: Du lịch Đà Nẵng sẽ tăng trưởng cao hơn khi hội nhập vào xu thế “E-Tourism”.
- Báo điện tử Dân trí: ĐH Đà Nẵng ra mắt Viện Công nghệ quốc tế
- Báo Giáo dục và thời đại: Đại học Đà Nẵng thành lập Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng
- Báo Giáo dục Việt Nam: Đà Nẵng có viện Công nghệ quốc tế đầu tiên
- Báo Đà Nẵng điện tử: Ra mắt Viện Công nghệ quốc tế tại Đà Nẵng
- Báo Điện tử VTV News: Thành lập Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng
- Báo Công An thành phố Đà Nẵng: Ra mắt Viện công nghệ quốc tế Đà Nẵng và Trung tâm kỹ thuật số CNFp
- Báo Điện tử Chính phủ: Đại học Đà Nẵng thành lập Viện Công nghệ quốc tế
- Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng: Ra mắt viện công nghệ quốc tế DNIIT