Vietnamese English French

Facebook

Twitter

 

zalo logo

Vietnamese English French

Văn bản chính thức thành lập Viện Công nghệ quốc tế DNIIT

Quyết định thành lập nhóm nghiên cứu quốc tế TRT E-Head 20151224_qd6781-trtehealth.pdf
Quyết định đổi tên nhóm TRT E-Health thành nhóm TRT IOTIA 20170223_qd625trt-iotoa.pdf
Thỏa thuận 3 bên (Đại học Đà Nẵng - UCA Pháp - AUF) về hợp tác thành lập CNFp và DNIIT 20170318_mou3partsmire-cnfp.pdf
Thỏa thuận 2 bên (Đại học Đà Nẵng - UCA Pháp về nhiêm vụ hợp tác của Viện DNIIT 20170318_mou2partsdniit.pdf
Bổ xung (Avenant) về nhiệm vụ đào tạo của Viện DNIIT 20190320_avenantformationaccorddniit_final_signe.pdf
Quyết định thành lập Viện DNIIT, 5/5/2018 20170505_qd1551-dniit.pdf

Truyền thông - Báo chí nói về Viện Công nghệ quốc tế DNIIT
2019
- to do
- to do

2018
- to do
- to do

2017
- Báo Giáo dục và thời đại: E-Tourism - Xu hướng của kinh doanh du lịch đương đại
- Tạp chí điện tử và thông tin truyền thông Đà Nẵng: Du lịch Đà Nẵng sẽ tăng trưởng cao hơn khi hội nhập vào xu thế “E-Tourism”.
- Báo điện tử Dân trí: ĐH Đà Nẵng ra mắt Viện Công nghệ quốc tế
- Báo Giáo dục và thời đại: Đại học Đà Nẵng thành lập Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng
- Báo Giáo dục Việt Nam: Đà Nẵng có viện Công nghệ quốc tế đầu tiên
- Báo Đà Nẵng điện tử: Ra mắt Viện Công nghệ quốc tế tại Đà Nẵng
- Báo Điện tử VTV News: Thành lập Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng
- Báo Công An thành phố Đà Nẵng: Ra mắt Viện công nghệ quốc tế Đà Nẵng và Trung tâm kỹ thuật số CNFp
- Báo Điện tử Chính phủ: Đại học Đà Nẵng thành lập Viện Công nghệ quốc tế
- Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng: Ra mắt viện công nghệ quốc tế DNIIT