Vietnamese English French

Facebook

Twitter

 

zalo logo

Vietnamese English French

Official documents concerning the creation of DNIIT

Decree establishing the Research Group TRT e-Health (in VN) 20151224_qd6781-trtehealth.pdf
Decree renaming TRT eHealth in TRT IOTIA (in VN) 20170223_qd625trt-iotoa.pdf
Tripartite Agreement (DNU-UCA-AUF) for the creation of  CNFp and DNIIT 20170318_mou3partsmire-cnfp.pdf
Bilateral Agreement defining mission DNIIT (DNU-UCA) 20170318_mou2partsdniit.pdf
Amendment to the bilateral agreement on the DNIIT training mission 20190320_avenantformationaccorddniit_final_signe.pdf
Decree establishing the DNIIT 20170505_qd1551-dniit.pdf

Communication - Articles in the press on the DNIIT
2019
- to do
- to do

2018
- to do
- to do

2017
- Báo Giáo dục và thời đại: E-Tourism - Xu hướng của kinh doanh du lịch đương đại
- Tạp chí điện tử và thông tin truyền thông Đà Nẵng: Du lịch Đà Nẵng sẽ tăng trưởng cao hơn khi hội nhập vào xu thế “E-Tourism”.
- Báo điện tử Dân trí: ĐH Đà Nẵng ra mắt Viện Công nghệ quốc tế
- Báo Giáo dục và thời đại: Đại học Đà Nẵng thành lập Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng
- Báo Giáo dục Việt Nam: Đà Nẵng có viện Công nghệ quốc tế đầu tiên
- Báo Đà Nẵng điện tử: Ra mắt Viện Công nghệ quốc tế tại Đà Nẵng
- Báo Điện tử VTV News: Thành lập Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng
- Báo Công An thành phố Đà Nẵng: Ra mắt Viện công nghệ quốc tế Đà Nẵng và Trung tâm kỹ thuật số CNFp
- Báo Điện tử Chính phủ: Đại học Đà Nẵng thành lập Viện Công nghệ quốc tế
- Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng: Ra mắt viện công nghệ quốc tế DNIIT