Vietnamese English French

Facebook

Twitter

 

zalo logo

Vietnamese English French

💐Mặc dù diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19, cùng muôn vàn khó khăn về hành chính mà khóa học đã gặp, với sự quyết tập của tập thể các cán bộ và học viên, khóa đầu tiên của chương trình liên kết Thạc sĩ « E-Tourism » đã kết thúc năm học với lễ bảo vệ thực tập tốt nghiệp vào ngày hôm nay 26/08/2022 , được đánh giá bởi hai hội đồng giám khảo bao gồm các giáo sư Pháp, các Giảng viên hướng dẫn Việt Nam và các đại diện các cơ sở thực tập.

💐 Xin chúc mừng tất các các chiến binh xuất sắc về mọi mặc để cùng nhau về đích.

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉