Vietnamese English French

Facebook

Twitter

 

zalo logo

Vietnamese English French

Type
Thông báo
Text

Viện Công nghệ Quốc tế DNIIT-Đại học Đà Nẵng (Viện DNIIT) phối hợp với Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF tài trợ chính) triển khai Cuộc thi “Chiến dịch Smart Campus 2023” (Smart Campus Campaign, SCC-2023) nhằm phát triển ứng dụng “thông minh” IoT trên các nền tảng truyền tin không dây của thành phố Đà Nẵng.

Cuộc thi tìm kiếm và tôn vinh các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo phục vụ cho việc xây dựng đại học “thông minh” hướng đến thành phố “thông minh”. Đây là tiền đề để tiếp tục đẩy mạnh các dự án nghiên cứu, khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ, kết nối giữa các đối tác Giáo dục-Chính phủ-Doanh nghiệp cùng phát triển các giải pháp xây dựng “thành phố thông minh”.

“Chiến dịch Smart Campus” được khởi xướng bởi Viện DNIIT-ĐHĐN từ năm 2017. Đến năm 2023, SCC được mở rộng ra phạm vi quốc tế với sự tham gia của các nước trong khu vực Đông Nam Á với sự đồng hành của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng hỗ trợ các nền tảng truyền tin không dây công cộng, đặc biệt là hệ thống Mạng truyền thông diện rộng tiêu thụ năng lượng thấp FreeLoRa cho các ứng dụng IoT dựa trên “công nghệ xanh” LoRa/LoRaWAN.

SCC-2023 bao gồm các chủ đề đa dạng trong nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo bao gồm các giải pháp sáng tạo vì đại học “thông minh", hướng đến thành phố “thông minh” như: Khuôn viên đại học, học tập; Văn phòng; An ninh; Chăm sóc sức khoẻ; Dịch vụ hành chính công; Các chủ đề do các doanh nghiệp, chính quyền, tổ chức, cá nhân/nhóm dự thi đề xuất…

Giải thưởng (số lượng tùy thuộc nhà tài trợ):

Chung kết Đại học Đà Nẵng: Ngày 08/12/2023:

Giải Nhất: 5 triệu VNĐ; Giải Nhì: 3 triệu VNĐ; Giải Ba: 2 triệu VNĐ

Chung kết quốc tế: Ngày 12/01/2024:

Giải Nhất: 10 triệu VNĐ; Giải Nhì: 6 triệu VNĐ; Giải Ba: 4 triệu VNĐ

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập:

Website Cuộc thi ĐHĐN :

https://sites.google.com/view/dniit-scc/home 

Website Cuộc thi quốc tế:

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-participation…;

                                                                                                         Tin Viện Công nghệ Quốc tế DNIIT-ĐHĐN

Date of announcement