Vietnamese English French

Facebook

Twitter

 

zalo logo

Vietnamese English French

Image
Giám đốc ĐHĐN Nguyễn Ngọc Vũ  trao Quyết định và chúc mừng  GSDD.TSKH. Lê Thành Nhân
Body

Lễ phong Giáo sư Danh dự ĐHĐN cho GS>TSKH. Lê Thành Nhân - Viện trưởng Viện Công nghệ Quốc tế Đại học Đà Nẵng.