Vietnamese English French

Facebook

Twitter

 

zalo logo

Vietnamese English French

Type
Hội thảo
Contact
Điện thoại: 0984. 911 035 / 0905. 218 231
Text

Hội thảo “Phát triển các ứng dụng IoT xây dựng thành phố thông minh -  khai thác nền tảng Free-LoRa của thành phố Đà Nẵng"

Thời gian: 02 ngày, Thứ 5 và 6 ngày 03 & 04 /8/2023Địa điểm: Hội trường Đại học Đà Nẵng.


Références

Thời gian: 02 ngày, Thứ 5 và 6 ngày 03 & 04 /8/2023

Địa điểm: Hội trường Đại học Đà Nẵng

Date of announcement