Vietnamese English French

Facebook

Twitter

 

zalo logo

Vietnamese English French

Type
Học bổng dành cho sinh viên, cán bộ, giảng viên Đại học Đà Nẵng học tại trường đại học Nice Sophia Antipolis, Cộng hòa Pháp
Niveau d'étude
Thạc sỹ Điện
Contact
Nhan Le Than Nhan.Le-Thanh@unice.fr
Text

Thông báo tuyển chọn ứng viên cho chương trình học bổng ngắn hạn tại trường đại học Nice Sophia Antipolis, Cộng hòa Pháp trong khuôn khổ dự án Erasmus +. Học bổng ERAMUS + (10 tháng) dành cho chương trình học Master 2, ngành Điện tại Đại học Nice Sophia Antipolus, năm học 2017-2018 từ 01/10/2017 đến 31/07/2018

Prérequis

équivalent Master 1 électronique.

Références

MIC2016 M2-elect

Projets
POSCA
Date of announcement